HomeNieuwsOpleidingen

Veilig Werken

                                                                        
 

Gladheidbestrijding

 
 

 
 

Gladheidbestrijding


 

1. Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die met gladheidbestrijding te maken heeft. Zowel
uitvoerende als leidinggevenden kunnen met deze problematiek te maken krijgen.
De cursist leert op een veilige en verantwoorde wijze gladheid te bestrijden. Verschillende
omstandigheden vragen om een andere aanpak, deze worden uitgebreid behandeld.
Hierdoor wordt gladheid efficiënt bestreden en de verkeersveiligheid verhoogd.

2. Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Ontstaan van gladheid;
• Voorspellen van gladheid;
• Voorkomen van gladheid;
• Bestrijden van gladheid: Omgaan met diverse wegoppervlaktes, diverse aspecten van zoutmaterialen en bestrijdingsmaterieel zoals borstels, ploegen, onderhoud en werkplaats;
• Arbo en Veiligheid;
• Omgaan met agressie van medeweggebruikers;
• Voertuigbeheersing.

3. Cursusduur/aanvang

1 daagse: Aanvang 09.00 tot 16.00 uur.

4. Locatie

In-company op nader overeen te komen locaties.

5. Examen/certificering

De deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat: "Gladheidbestrijding".

6. Aantal deelnemers

20 deelnemers per cursus.

7. Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat geldig voor 5 jaar.

8. Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de gestelde eisen door de Arbo-wet, de Arbeidsinspectie en de CAO Bouwnijverheid over het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

9. Bijzonderheden

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer alsmede een
flap-over of schoolbord. De praktijkdag wordt met video ondersteund. Na afloop ontvangen
de deelnemers een Handout.

10. Cursusprijs

€ 1000.-

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.