HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

                                                                        
 

VCA

 
 

basisveiligheid

 
 

Basisveiligheid VCA


 

1. Doelgroep

De module Basisveiligheid is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij, op, aan of langs de weg. In aanverwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding.

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.
Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheids-voorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.
Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben. In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen. RoadVision maakt gebruik van een erkend examenbureau voor de examinering van VCA.

2. Inhoud

De module bestaat uit 12 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. (evt. een aparte module GROEN).

3. Kennis

Geen voorstudie vereist, is echter wel mogelijk.
Geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.

4. Werkwijze

2 dagen theorie incl. Examen op dag 2 aanvang om 15:00 uur.

5. Tijdsduur

Cursusduur: 09:00 tot 16:00 uur.

Locatie
In-company of op een nader te bepalen locatie.

6. Examen

Als de opleiding bijna ten einde is, zal er een examen worden afgelegd. Het examen Basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel certificaat plus een VCA pasje, geldigheid 10 jaar. Het examen kan in meerdere talen worden afgenomen. Ook mondelinge examens behoren tot de mogelijkheden.

7. Deelnemers

Maximaal 20.

8. Overige

Benodigd:
Kopie legitimatiebewijs. + origineel bij zich.
Ingevuld inschrijfformulier.

9. Cursusprijs

€ 1250.- per dag exclusief BTW en exclusief examengelden.

 

 

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.